Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo xe ô tô 30E-084.11

THÔNG BÁO

(V/v thu giữ tài sản đảm bảo)

Kính gửi:        Ông PHÍ ANH TUẤN và bà ĐÀM THỊ THANH HOÀI

                        Tổ 30 (Mới), Tổ 39 (Cũ), Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 của Nước CHXHCN Việt Nam;
 • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
 • Căn cứ Hợp đồng tín dụng kiêm hợp đồng thế chấp số 100014854 ký ngày 04/10/2016 giữa Công ty  TNHH Một Thành Viên Tài Chính Toyota Việt Nam với ông Phí Anh Tuấn và bà Đàm Thị Thanh Hoài (sau đây gọi tắt là “Bộ Hợp Đồng Tín Dụng”);
 • Căn cứ tình hình nợ quá hạn của ông Phí Anh Tuấn và bà Đàm Thị Thanh Hoài;
 • Căn cứ Thông báo thu hồi trước hạn toàn bộ khoản nợ ngày……………………;
 • Căn cứ Thông báo yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản đảm bảo ngày……………………;
 • Căn cứ Quyết định thu giữ tài sản đảm bảo ngày………………………

Công Ty TNHH MTV Tài Chính Toyota Việt Nam (sau đây gọi tắt là “TFSVN”) gửi tới ông Phí Anh Tuấn và bà Đàm Thị Thanh Hoài lời chào trân trọng và thông báo tới ông bà về việc thu giữ tài sản bảo đảm (TSBĐ) như sau:

 1. Ngày……/……/…….…, TFSVN đã yêu cầu ông Phí Anh Tuấn và bà Đàm Thị Thanh Hoài bàn giao tài sản để TFSVN tiến hành xử lý để thu hồi nợ nhưng ông bà không tự nguyện bàn giao tài sản theo thông báo của TFSVN.
 2. Vì vậy, căn cứ Điều 7 Nghị quyết 42 và thỏa thuận tại Bộ Hợp Đồng Tín Dụng, TFSVN sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của ông Phí Anh Tuấn và bà Đàm Thị Thanh Hoài để xử lý thu hồi nợ, cụ thể:
 3. TSBĐ thu giữ: Xe ô tô 07 chỗ hiệu TOYOTA FORTUNER; màu ĐEN; biển kiểm soát 30E – 084.11; số máy 2TRA154235; số khung 69G0G9017684; GCN đăng ký xe ô tô số 243710 do Phòng CSGT – CA TP. Hà Nội cấp ngày 04/10/2016.
 4. Thời gian thu giữ: Từ sau ngày ……/……/…………
 5. Địa điểm thu giữ: Tại nơi có TSBĐ.
 6. Lý do thu giữ: Xử lý TSBĐ để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Bộ Hợp Đồng Tín Dụng và quy định của pháp luật.

Mọi vấn đề xin liên hệ:

 • Ông Nguyễn Quang Huy (điện thoại: 0985.822.268)
 • Ông Nguyễn Hoàng Anh (điện thoại: 0936.074.479)

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận: Như kính gửi;Lưu hồ sơ. CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH TOYOTA VIỆT NAM